Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι Σταυροφορίες

  • Κωδικός: ΜΙ0421
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό, 2004-2005 εαρινό

Περίληψη

Οι Σταυροφορίες είναι ένα μείζων ιστορικό φαινόμενο που, σε πολιτικό, πνευματικό και πολιτισμικό πεδίο, σφραγισε την τύχη της Δυτικής Χριστιανοσύνης, του Βυζαντινού Κόσμου, της Μουσουλμανικής Ανατολής, αλλά και των Εβραϊκών Κοινοτήτων.
Το σεμινάριο θα αναφερθεί στις αιτίες της γέννησης της ιδέας της σταυροφορίας, στο όραμά της, αλλά και στην επικράτηση αλλοτρίων κατακτητικών επιδιώξεων. Θα διερευνήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή των Σταυροφοριών στο Βυζάντιο, όπου η ιδέα του ιερού πολέμου ήταν ακατανόητη, και θα αναζητήσει τις αντιδράσεις του, τόσο όσον αφορά το κράτος, με τις εφήμερες συμμαχίες, όσο και την επαφή ανάμεσα σε διαφορετικές νοοτροπίες των δύο μερών του χριστιανικού κόσμου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση της καταλυτικής τέταρτης Σταυροφορίας (1204), που αντί για να απελευθερώσει της Ιερουσαλήμ κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη και διαμέλισε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η τραυματική εμπειρία της τέταρτης Σταυροφορίας θα εξεταστεί ως γεγονός που αναίρεσε τους στόχους της σταυροφορικής κίνησης, που βάθυνε το χάσμα του χριστιανικού κόσμου και που ανέτρεψε, σε πολλούς τομείς, την βυζαντινή τάξη πραγμάτων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας