Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μετανάστευση-Κινητικότητα: Σύγχρονη ιστορία και πολιτικές του πολιτισμού

  • Κωδικός: ΜΙ0612
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αφορά την ιστορία των μεταναστευτικών ροών της νεώτερης και σύγχρονης περιόδου (19ος-20ςαι.) και στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τη βασική βιβλιογραφία, ιστοριογραφία και θεωρητική πλαισίωση του πεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συναρτώμενα με την ανθρώπινη κινητικότητα ιστορικά φαινόμενα όπως: η διεθνικότητα, ο κοσμοπολιτισμός, η παγκοσμιοποίηση, ο ρατσισμός, οι πολιτικές των διακρίσεων, η ανάδυση του λόγου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισφάλεια κτλ. Θα εστιάσουμε επίσης στη συνάρτηση μεταξύ μετανάστευσης και πολιτικών του πολιτισμού εμμένοντας σε ζητήματα κουλτούρας και υποκειμενικότητας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας