Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η μεσογειακή Τριάδα: Αλεύρι, λάδι, κρασί. Η οικονομία της διατροφής στην Αρχαιότητα

  • Κωδικός: ΜΙ0613
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Ο/η απόφοιτος αποκτά επαρκείς εκπαιδευτικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και δεξιότητες στην ανάλυση όλων των περιόδων και όλων των κατευθύνσεων της σύγχρονης ιστορικής έρευνας (ελληνικής και κυρίως διεθνούς βιβλιογραφίας), στη σύνθεση ιστορικής πραγματείας, καθώς και στη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών πληροφορικών τεχνολογιών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας