Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα της εθνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας

  • Κωδικός: ΜΙ0813
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο θίγονται δύο βασικοί θεματικοί άξονες: η πρόσληψη της έννοιας του «ελληνισμού» στον δέκατο ένατο και στις αρχές του εικοστού αιώνα και οι πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις της Μεγάλης Ιδέας από το ελληνικό κράτος και την κοινωνία, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο ανατολικό ζήτημα (1830-1923). Σκοπός του σεμιναρίου  είναι  η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις πηγές και την ιστορική μεθοδολογία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας