Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορική Ανθρωπολογία της Μεσαιωνικής Δύσης

  • Κωδικός: ΜΙ1111
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αποσκοπεί στη διερεύνηση του γνωστικού πεδίου της ιστορικής ανθρωπολογίας όπως αυτό διαμορφώθηκε από τις έρευνες γύρω από τη μεσαιωνική ιστορία της Δύσης.  Συζητείται το «πρόγραμμα της ιστορικής ανθρωπολογίας», οι θεματικές μετατοπίσεις και τα μεθοδολογικά διακυβεύματα από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα. Εξετάζονται μια σειρά από μείζονα ιστοριογραφικά παραδείγματα: α) η θρησκευτικότητα: δοξασίες και πρακτικές, β) η «διωκτική κοινωνία»: οι διώξεις των αιρετικών και των Εβραίων, γ) το «αρχείο»: σειρές και μικροϊστορία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας