Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οικονομικές θεωρίες και κοινωνικές πραγματικότητες, 18ος-20ος αι.

  • Κωδικός: ΜΙ1221
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να διερευνήσει τις ιστορικές συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές) που επηρέασαν την οικονομική σκέψη στη σύγχρονη εποχή. Με αυτή την προοπτική εξετάζονται οι βασικές σχολές της (δυτικής) οικονομικής σκέψης από τον 18ο αι. έως σήμερα, και οι κυριότερες συναφείς οικονομικές θεωρίες (για την αξία, την παραγωγή και τη διανομή, τις τιμές και το χρήμα, την αγορά και το κράτος...) σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που τις διατύπωσαν και τις συνθήκες των εποχών κατά τις οποίες οι θεωρίες αυτές αναδείχθηκαν, εξελίχθηκαν, επιβεβαιώθηκαν και/ή διαψεύστηκαν, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι επιρροές που άσκησαν στις οικονομικές πολιτικές. Ξεκινώντας από τον Άνταμ Σμιθ και την εποχή του, το σεμινάριο θα κλείσει με τη συζήτηση για τις πρόσφατες απόπειρες υπέρβασης της κλασικής σχολής στο πλαίσιο των κρίσεων και του μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας