Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Συλλογές και Κατασκευές του Θαλάσσιου Βίου

  • Κωδικός: ΜΙ1222
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Κοινό μεταπτυχιακό σεμινάριο τμήματος Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών και ΙΑΚΑ

Το μάθημα εισάγει σε μία εννόηση του τοπίου ως εμπειρία υποκειμένων υπό ορισμένες συνθήκες. Η εμπειρία αυτή ορίζεται πολιτισμικά (αντίληψη περί σώματος, ταυτότητας, συμβολική-κοινωνική διάσταση χώρου, ιδιότητα υποκειμένου) καθώς και σε σχέση με την δραστηριότητα που συνδέει κάθε φορά το υποκείμενο με τον χώρο. Μνήμη, ιστορική, κοινωνική και ατομική ταυτότητα, τόπος, και δραστηριότητα συντελούν στην προσωπική αφήγηση συνιστώντας στην αφομοίωση της εμπειρίας και την οικειοποίηση του χώρου.

Το συγκεκριμένο θέμα εντοπίζεται στην εννόηση και εμπειρική ενσωμάτωση του τοπίου μέσα από την δραστηριότητα που το υποκείμενο βιώνει. Η θάλασσα και η παραλία είναι τα χωρικά πεδία της έρευνας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13. Δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, ο παραθερισμός, η κολύμβηση, τα θαλάσσια σπορ, η ναυτιλία, η αλιεία προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σήμερα διαφορετικά υποκείμενα βιώνουν σωματικά τον θαλάσσιο και παραθαλάσσιο χώρο.

Με διαλέξεις, κείμενα, κινηματογράφο, μουσική, θα δημιουργηθεί ένα αρχείο_συλλογή "θαλάσσιου βίου"  και ένας ορίζοντας στον οποίο θα αναζητηθεί η σύγχρονη συνθήκη βίωσης του θαλασσινού περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές καλούνται να καταγράψουν προσωπικές-βιωματικές δράσεις υποκειμένων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο βίο. Θα πραγματοποιηθούν 3 ειδών συλλογές, είτε καταγραφής ψηφιακού τύπου (βίντεο και ήχος), είτε υλικών τεκμηρίων από την ακροθαλασσιά, είτε αρχειακού υλικού (οπτικό, ηχητικό, κειμενικό).  Το σύνολο των ατομικών συλλογών θα συγκροτήσει στο τέλος ένα συλλογικό χαλί. H τελική σύνθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε ένα τριήμερο εργαστήριο στη Μονή Αγίου Νικολάου, στην Πάου Αργαλαστής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας