Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα μεθοδολογίας και θεωρίας στην ιστορία

  • Κωδικός: ΜΙ1312
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 χειμερινό

Περίληψη

Σκοπός του μεταπτυχιακού σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα σημαντικότερα ρεύματα στην μεταπολεμική ιστοριογραφία (από τα Annales έως την πολιτισμική ιστορία), ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν γνώση των βασικών σύγχρονων συζητήσεων και κατευθύνσεων στην ιστορική έρευνα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας