Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ο Μεσαίωνας των ιστορικών του 20ου αιώνα

  • Κωδικός: ΜΙ1321
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Εκκινώντας από σημαντικές μορφές μεσαιωνολόγων (στην Αμερική και στην Ευρώπη), το σεμινάριο διερευνά παράλληλα το ζήτημα της ιστορικής βιογραφίας και τις κρίσιμες καμπές στην ιστοριογραφία του 20ου αιώνα.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας