Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Ευρώπη της πρώιμης νεοτερικότητας: ζητήματα μεθοδολογίας και ιστοριογραφίας

  • Κωδικός: ΜΙ1411
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Η μελέτη της Ευρώπης κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο (15ος-18ος αι.) έχει αποτελέσει ένα ιδιαίτερα γόνιμο πεδίο της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τις θεματικές, ερμηνευτικές και μεθοδολογικές επιλογές που έχουν σηματοδοτήσει τη διεθνή μελέτη της πρώιμης νεότερης Ευρώπης από τον ιστορικισμό του 19ου αιώνα έως την τρέχουσα ακαδημαϊκή «υπερπαραγωγή» και πολυπρισματικότητα. Στο επίκεντρο του προβληματισμού θα τεθούν αναλυτικές κατηγορίες όπως «Αναγέννηση», «Μεταρρύθμιση», «πρώιμη νεοτερικότητα» και «παλαιό καθεστώς». Επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν: η εξιδανικευμένη Αναγέννηση του Jacob Burckhardt· η ιστορική κοινωνιολογία του πρώιμου νεότερου κόσμου: η προτεσταντική ηθική του Max Weber, η εξέλιξη του πολιτισμού του Nobert Elias και το απολυταρχικό κράτος του Perry Anderson· η «μαρξιστική» μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό· η διεπιστημονικότητα των Annales και οι πολλαπλοί χρόνοι και τόποι της μπρωντελιανής Μεσογείου· ποσοτικές, δημογραφικές και οικονομικές προσεγγίσεις στην «προβιομηχανική» Ευρώπη· η ιστορία από τα κάτω: φτωχοί, γυναίκες και «άλλοι»· από την κοινωνική στην νέα πολιτισμική ιστορία: η «Μεταρρύθμιση» ως ιστοριογραφικό παράδειγμα· ιστορική ανθρωπολογία: το παρελθόν ως ξένη χώρα· το πρίσμα της μικροϊστορίας: ο αιρετικός μυλωνάς του Carlo Ginzburg· ιστορία και ψυχανάλυση: μαγεία και «γυναικείοι κόσμοι»· η ιστορία του φύλου, του σώματος και της σεξουαλικότητας· η πρώιμη νεοτερικότητα στην εποχή της ψηφιοποίησης: νέες μεθοδολογικές προκλήσεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας