Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας

  • Κωδικός: ΜΙ1421
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2014-2015 εαρινό

Περίληψη

Το σεμινάριο θα εξετάσει τις πρόσφατες θεωρητικές συζητήσεις στην κοινωνική ιστορία, την πολιτισμική ιστορία και την ιστοριογραφία. Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν τις έννοιες της κοινωνικής τάξης, του κοινωνικού φύλο, της διεθνικότητας, της υποκειμενικότητας, της κυβερνητικότητας, των συναισθημάτων στην ιστορία, καθώς και της έννοιας του "κοινωνικού" στην κοινωνική ιστορία.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας