Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες

  • Κωδικός: ΜΙ1521
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του μεταπτυχιακού μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στο νεοαναδυόμενο γνωστικό πεδίο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, μελετώντας τις βασικές θεωρητικές έννοιες, τις μεθόδους και τις πρακτικές που το χαρακτηρίζουν. Θα συζητηθούν ερωτήματα όπως, ενδεικτικά, τι είναι οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, ποιά είναι η ιστορία τους, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους, εάν υπάρχουν κριτικές προσεγγίσεις στο νέο αυτό γνωστικό πεδίο και ποιές είναι αυτές, κ.ά. Θα συζητηθούν, τέλος, οι αλλαγές που επιφέρει η ιστορική συνθήκη της 'μετάβασης στην ψηφιακή εποχή' στο εσωτερικό διαφορετικών γνωστικών πεδίων, όπως η ιστορία, η ιστορία των επιστημών, η ανθρωπολογία, κ.ά.

To μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τριών Τμημάτων (ΙΑΚΑ/ΠΘ, ΜΙΘΕ/ΕΚΠΑ, ΜΣ/ΕΚΠΑ). Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε δύο πόλεις (Αθήνα, Βόλος) και θα καλύπτονται από συστήματα συγχρονισμένης τηλε-εκπαίδευσης.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας