Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι: Ανθρώπινη Κινητικότητα σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

  • Κωδικός: ΜΙ1621
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Η ένταση της ανθρώπινης κινητικότητας από την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών η ένταξη των σύγχρονων προσφυγικών ροών μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις δραματικές μετακινήσεις πληθυσμού κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα αποτελεί μια παραδειγματική περίπτωση μελέτης των σύγχρονων μεταναστευτικών και προσφυγικών κινήσεων: διασπορά, εργατικές μεταναστεύσεις, πολιτικές εξορίες, αναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών, επαναπατρισμοί κτλ. Σε αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε διαφορετικές περιπτώσεις ανθρώπινης κινητικότητας διαμέσου εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Θα προσεγγίσουμε το θέμα της κινητικότητας μέσω συγκεκριμένων οπτικών: α. σχέση μεταξύ κινητικότητας και ευρωπαϊκότητας, β. πολιτικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της ανθρώπινης κινητικότητας (ζητήματα υποκειμενικότητας, κοινότητας, δικαιωμάτων και πρακτικών). Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να μελετήσουν θεωρητικά και ιστορικά κείμενα καθώς και διάφορα είδη πηγών (γραπτά, οπτικοακουστικά τεκμήρια, λογοτεχνία, εικαστικές παρεμβάσεις κτλ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας