Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις από την σκοπιά του φύλου και της ιστορικής ανθρωπολογίας

  • Κωδικός: ΜΙ1721
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Η μελέτη της Ευρώπης κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο (15ος-18ος αιώνας) έχει αποτελέσει ένα ιδιαίτερα πρόσφορο πεδίο της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξέταση των θεματικών, ερμηνευτικών και μεθοδολογικών κατευθύνσεων που έχουν σηματοδοτήσει τη μελέτη της ευρωπαϊκής πρώιμης νεωτερικότητας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση στην ιστορική ανθρωπολογία και την ιστορία του φύλου. Οι ιστοριογραφικές αυτές τάσεις θα συζητηθούν με την ταυτόχρονη παρουσία ενδεικτικών έργων της διεθνούς βιβλιογραφίας ενώ συγχρόνως θα εξεταστεί η χρήση των ιστορικών πηγών. Στο επίκεντρο του προβληματισμού θα τεθούν αναλυτικές κατηγορίες όπως «Αναγέννηση», «Μεταρρύθμιση», «πρώιμη νεοτερικότητα» και «παλαιό καθεστώς». Επιμέρους ζητήματα που θα εξεταστούν: ανθρωπολογικές επιρροές στο κίνημα των Annales· ιστορική ανθρωπολογία: το παρελθόν ως ξένη χώρα· από την ιστορία των νοοτροπιών στη νέα πολιτισμική ιστορία· το πρίσμα της μικροϊστορίας· ο κόσμος της μαγείας, των τελετουργιών, της λαϊκής κουλτούρας και της βίας · ιστορία του φύλου: από την ιστορία των γυναικών στην ιστορία του ανδρισμού· ιστορία του σώματος και της σεξουαλικότητας· ιστορία των συναισθημάτων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας