Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Νεολαία: ζητήματα κουλτούρας, υποκειμενικότητας και πολιτικής στη «μακρά δεκαετία» του 1960

  • Κωδικός: ΜΙ1811
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πολυμέρης Βόγλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο με επίκεντρο την παγκόσμια έκρηξη διαμαρτυρίας το 1968 θα συζητήσει την δυναμική εμφάνιση της νεολαίας ως στη «μακρά δεκαετία» του 1960 ("long sixties"). Οι κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται τις
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες οδήγησαν  στην εμφάνιση της νεολαίας ως νέου κοινωνικού υποκειμένου, το οποίο θα δημιουργήσει μια ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα και θα αμφισβητήσει την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το σεμινάριο αφορούν την έννοια της «νεολαίας», την συγκρότηση της ταυτότητας, τις μορφές συλλογικής δράσης και διαμαρτυρίας και την διεθνικότητα του κινήματος του 1968.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας