Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο

  • Κωδικός: ΜΙ1822
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε μια μεγάλη πολυεθνική αυτοκρατορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων που τη συναποτελούσαν. Παράλληλα, αποτέλεσε μια γέφυρα χρονική ανάμεσα στο Μεσαίωνα και τους Νεότερους Χρόνους, με καινοτομίες να εισάγονται σταδιακά αλλά και παραδοσιακά μορφώματα να διατηρούνται στο χρόνο. Στόχος του μαθήματος θα είναι να καταδειχθούν οι διαφορετικές αυτές πτυχές, οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι εκφάνσεις του αγροτικού, αστικού και παλατιανού βίου, τα στοιχεία της διατροφής, της ένδυσης, των πεποιθήσεων, της τέχνης και της γραφής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας