Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Υπερφυσικό και κοινωνικές πρακτικές

 • Κωδικός: ΜΚ0611
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 15.0
 • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Το υπερφυσικό αποτελεί ένα σύστημα σκέψης που είναι ταυτισμένο με την κοινωνική και πολιτισμική συμπεριφορά αλλά και την προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τον κόσμο που χρονολογείται από τις απώτατες αρχές του ανθρώπινου είδους. Η εστίαση σ’ αυτή την πολιτισμική κατηγορία επιτρέπει την κατανόηση των κοινωνικών συστημάτων, την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μετάβαση από τη μαγική σκέψη στη θρησκεία και την επιβίωση ‘ανορθολογικών’ μορφών στον κόσμο του Διαφωτισμού. Το υπερφυσικό είναι από τις προνομικές πολιτισμικές κατηγορίες που καθιστούν ορατή τη συνέχεια του ανθρώπινου πολιτισμού με όλες τις συνέχειες και ασυνέχειές του.

Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο μάθημα είναι:

 • Ορίζοντας το υπερφυσικό
 • Μαγεία-θρησκεία
 • Γλώσσα-Μαγεία-επικοινωνία
 • Θρησκεία και κοσμολογία
 • Υπερφυσικό και πίστη
 • Επωδές - Το κακό μάτι
 • Κατάρες
 • Φαντάσματα
 • Βρικόλακες
 • Δαίμονες και εξορκισμός
 • Όνειρα-θαύματα
 • Το υπερφυσικό, ο ορθολογισμός και η ταυτότητα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας