Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνικά κινήματα από την οπτική της ανθρωπολογίας

  • Κωδικός: ΜΚ1321
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Τι είναι τα κοινωνικά κινήματα; Πώς οργανώνονται οι ομάδες πίεσης, αντιπαράθεσης ή αντίστασης; Προϋποθέτουν την ύπαρξη κοινών αξιών ανάμεσα στα μέλη τους, αλλά και μορφών αλληλεγγύης με ευρύτερα σύνολα; Σε τι είδους ζητήματα  επικεντρώνονται οι αντιπαραθέσεις (π.χ. τον έλεγχο και την κατανομή πηγών, κάποιες δημόσιες, κρατικές, ιδιωτικές ή και  διεθνείς πολιτικές πρακτικές); Επιδιώκουν ή / και προκαλούν περιστασιακές αλλαγές ή ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς; Πώς οργανώνονται οι μορφές αντιπαράθεσης (π.χ. διαδηλώσεις, καταλήψεις); Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν, για παράδειγμα, πρόσφατα κοινωνικά κινήματα όπως η «Αραβική Άνοιξη», το κίνημα «Occupy Wall Street” και τα διάφορα κινήματα των «αγανακτισμένων»;  Οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα από την οπτική της ανθρωπολογίας τοποθετούν ευρύτερες πολιτικό-φιλοσοφικές προσεγγίσεις για ζητήματα πολιτικής επιβολής όπως η ηγεμονία, η ισχύς και η κυριαρχία σε εθνογραφική πλαισίωση και αναδεικνύουν τη σημασία της εθνογραφικής έρευνας στην παραγωγή πολιτικής και κοινωνικής θεωρίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας