Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τελετουργίες: η διάβαση των ορίων

 • Κωδικός: ΜΚ1612
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 15.0
 • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τη φύση των τελετουργιών τόσο θεωρητικά όσο και με την εστίαση σε συγκεκριμένα εθνογραφικά παραδείγματα. Έχει ως αφετηρία την κοινή διαπίστωση πως οι τελετουργίες οργανώνουν την ατομική και συλλογική ζωή σ’ όλες τις κοινωνίες, καθώς και σ’ όλες τις εποχές. Συνεπώς, οι τελετουργίες μπορούν να γίνουν το μέσο για την κατανόηση τωνβ κοινωνιών, των ομοιοτήτων αλλά και των κοινωνικών αλλαγών που αναδιατάσσουν τις τελετουργίες. Οι κύριοι άξονες του μαθήματος είναι:

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Θάνατος
 • Εποχιακές και ημερολογιακές τελετές - μύηση
 • Μεθοριακότητα και μέθεξη
 • Τα σύμβολα
 • Γυναίκα και τελετουργία: η μύηση
 • Κοσμικές/πολιτικές τελετουργίες
 • Κοινωνική αλλαγή και τελετουργίες
 • Ιδεολογία και τελετουργοποίηση
 • Η διάβαση του χώρου και των ορίων
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας