Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτισμική θεωρία, ήχος και μουσική

  • Κωδικός: ΜΚ1711
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα θα εξετάσει τις ποικίλες χρήσεις της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας στη διαμόρφωση θεωρητικών πλαισίων για τη μελέτη της μουσικής και του ήχου με στόχο να ανιχνεύσει τις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από τη μετατόπιση των επιστομολογικών ορίων και να ενεργοποιήσει την κριτική διερεύνηση των βεβαιοτήτων που έχουν προσδιορίσει τη μελέτη των μουσικών/ηχητικών φαινομένων. Οι φοιτητές θα πειραματιστούν με θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα επιτέλεσης και συγκρότησης συσσωματώσεων, οντολογιών και συναισθηματικών κόσμων, πολιτικής/αισθητικής, σωματικότητας, φωνής και υλικότητας, νεωτερικότητας και αισθητηριακής εμπειρίας, τεχνολογίας, θορύβου και ακουσματικότητας, παραγωγής του χώρου και χρόνου στην επικράτεια της μουσικής, του ήχου και των σχετικών δια-καλλιτεχνικών συγκλίσεων στο ευρύτερο πεδίο της πολιτισμικής παραγωγής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας