Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτισμική θεωρία, ήχος και μουσική

  • Κωδικός: ΜΚ1711
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:08, αίθουσα Μεταπτυχιακών

Περίληψη

Το μάθημα θα εξετάσει τις ποικίλες χρήσεις της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας στη διαμόρφωση θεωρητικών πλαισίων για τη μελέτη της μουσικής και του ήχου με στόχο να ανιχνεύσει τις προκλήσεις που αναδύονται μέσα από τη μετατόπιση των επιστομολογικών ορίων και να ενεργοποιήσει την κριτική διερεύνηση των βεβαιοτήτων που έχουν προσδιορίσει τη μελέτη των μουσικών/ηχητικών φαινομένων. Οι φοιτητές θα πειραματιστούν με θεωρητικές έννοιες και προσεγγίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα επιτέλεσης και συγκρότησης συσσωματώσεων, οντολογιών και συναισθηματικών κόσμων, πολιτικής/αισθητικής, σωματικότητας, φωνής και υλικότητας, νεωτερικότητας και αισθητηριακής εμπειρίας, τεχνολογίας, θορύβου και ακουσματικότητας, παραγωγής του χώρου και χρόνου στην επικράτεια της μουσικής, του ήχου και των σχετικών δια-καλλιτεχνικών συγκλίσεων στο ευρύτερο πεδίο της πολιτισμικής παραγωγής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας