Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτισμική θεωρία και ιστορία του ήχου

  • Κωδικός: ΜΚ1822
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με το πεδίο των σπουδών του ήχου (sound studies) και με τις βασικές θεωρητικές αναζητήσεις που διαμορφώθηκαν σε διάλογο με την κριτική θεωρία, την πολιτισμική ιστορία και την πολιτισμική ανθρωπολογία. Εστιάζει στις πολιτικές του θορύβου και της σιωπής σε συνάρτηση με την ανάδυση της πολιτειότητας στη δημόσια σφαίρα, τις ακουστικές κουλτούρες του ραδιοφώνου και των ψηφιακών μέσων, τις ηχοποιήσεις της διαφωνίας και της διεκδίκησης, τις υλικότητες της φωνής και την πολυφωνία των υποκειμενικοτήτων, τις ηχηρές συσσωματώσεις, την ενσώματη παραγωγή του χρόνου και τόπου στη διαδικασία της ακουσματικής εμπειρίας, όπως και την κατασκευή της μνήμης στο πεδίο του ήχου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας