Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τελετουργίες - Επιτελέσεις

  • Κωδικός: ΜΣ1321
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Τι σχέση μπορεί να έχουν μεταξύ τους τα Ελευσίνια Μυστήρια, οι τελετές έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, το Eurovision και το κυνήγι μαγισσών; Είναι όψεις διαχρονικών κοινωνικών φαινομένων τα οποία εμφανίζονται σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες του παρόντος και του παρελθόντος: η τελετουργία (ritual) και η επιτέλεση (performance). Οι τελετουργίες μπορεί να αφορούν διακριτά στάδια στον κύκλο ζωής των ανθρώπων ή των κοινοτήτων (π.χ. θάνατος, γέννηση, γάμος, Καρναβάλι, τελετές μύησης), σημαντικά πολιτικά γεγονότα (π.χ. αναμνηστήριες τελετές), όψεις της θρησκευτικής ζωής ή και ρουτίνες της καθημερινότητας. Μέσα από τα συμβολικά νοήματα που μεταφέρουν στους συμμετέχοντες, αλλά και μέσα από την επιτέλεση ατομικών και κοινωνικών ταυτοτήτων, αποτελούν ένα ιδιαίτερα γόνιμο πεδίο για τη διεπιστημονική μελέτη της κοινωνίας. To σπονδυλωτό αυτό μάθημα περιλαμβάνει 5 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει δύο μαθήματα στα οποία συμμετέχουν δύο διδάσκοντες του ΙΑΚΑ και ολοκληρώνεται με μια μικρή εργασία έκτασης μέχρι 5 σελίδων. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν εργασία για τουλάχιστο τρεις από τις πέντε ενότητες.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας