Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εξορία, εκτόπιση, εξοστρακισμός

  • Κωδικός: ΜΣ1511
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 4.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει τις διαστάσεις του αποκλεισμού σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και μέσα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Μερικά από τα ζητήματα που τίθενται είναι γιατί ακολουθούνται πολιτικές αποκλεισμού, ποια άτομα ή κοινωνικές ομάδες στοχοποιούνται, ποιες μορφές αποκλεισμού επιβάλλονται, πώς βιώνουν την εμπειρία του αποκλεισμού.

Το σεμινάριο αποσκοπεί να εξοικειώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη βιβλιογραφία και τη συζήτηση για τον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας