Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αποικιοκρατία

  • Κωδικός: ΜΣ1513
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει τον ρόλο της αποικιοκρατίας στη διαμόρφωση των παγκόσμιων εξελίξεων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Δύο είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες. Ο πρώτος αφορά την ιμπεριαλιστική επέκταση των ευρωπαϊκών κρατών σε Αφρική και Ασία, την εδραίωση και τις μορφές της αποικιακής κυριαρχίας και τον αντίκτυπο του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ο δεύτερος άξονας αφορά την εμφάνιση των αντιαποικιακών κινημάτων και τη συσχέτιση του τέλους της αποικιοκρατίας με τις εξελίξεις του Ψυχρού Πολέμου. Επίσης, στο σεμινάριο εξετάζονται οι σύγχρονες θεωρήσεις των επιπτώσεων της αποικιοκρατίας (μεταποικιακή θεωρία).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας