Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Υγεία - Ασθένεια - Ίασις

  • Κωδικός: ΜΣ1721
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Το συγκεκριμένο μάθημα συνδιδασκαλίας αποσκοπεί στο να εμβαθύνει σε ορισμένα μόνον από τα πολλά ζητήματα που αφορούν αφενός στην υγεία και τη διατήρησή της και αφετέρου στην ίαση από τις ασθένειες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι συναντήσεις θα γίνονται με τη μορφή διαλέξεων από διδάσκοντες του Τμήματος ή/και προσκεκλημένους ομιλητές. Φιλοδοξία του σεμιναρίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των όρων «υγεία», «ασθένεια» και «ίαση» και των μορφών που έλαβαν κατά το παρελθόν, η δόμηση ή η αποδόμησή τους από τη σύγχρονη έρευνα, οι σχέσεις μεταξύ τους και τα συμφραζόμενά τους ανά περίοδο ή εξελικτικά, κατά την πάροδο του χρόνου. Τα θέματα που κατά κύριο λόγο θα μας απασχολήσουν είναι: τα Ασκληπιεία και η ίαση κατά την αρχαιότητα, οι ιαματικοί θεοί και ήρωες της κλασικής αρχαιότητας, οι θαυματουργικές ιάσεις των ιερών ανδρών και των αγίων στην Ύστερη αρχαιότητα και το Βυζάντιο, ο ρόλος των ιερών προσκυνημάτων, η θέση και η αντιμετώπιση αρρώστων συγκεκριμένων μεταδοτικών ασθενειών κατά τη νεότερη περίοδο, οι βιοκοινωνικότητες και ο αυτισμός, το φυσιολογικό και το παθολογικό κατά την ψυχανάλυση.

Απαιτήσεις για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος είναι: α) δύο βιβλιοπαρουσιάσεις από τα βιβλία/μονογραφίες της βιβλιογραφίας και β) ένας κατάλογος δέκα (10) λημμάτων με έργα που σχετίζονται με το θέμα του μαθήματος. Τα λήμματα θα έχουν έκταση έως 300 λέξεις το καθένα και θα αφορούν τεκμήρια (ευρήματα ανασκαφών, εκθέματα μουσείων και συλλογών, αντικείμενα, έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες, βιβλία, ηχητικά, κινηματογραφικά ή γραπτά τεκμήρια κάλ.) που σχετίζονται με την υγεία, την ασθένεια και την ίαση, ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός φοιτητή/τριας. Η συγκέντρωση και παρουσίαση των τεκμηρίων αυτών αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εικονικής έκθεσης, που θα αφορά στην υγεία, τις ασθένειες και την ίαση τους από την αρχαιότητα έως και τη νεοτερικότητα. Η συγκέντρωση των τεκμηρίων θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην αίθουσα και η συνολική τους παρουσίαση θα γίνει στο τελευταίο μάθημα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας