Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών

Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών 2017-2018 (χειμερινό εξάμηνο):

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Τεχνολογία και Παραγωγή στην Εποχή του Χαλκού: Ιδιωτική πρωτοβουλία και Κεντρική Εξουσία (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
18:00-21:08, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Πολιτισμική θεωρία, ήχος και μουσική (Δάφνη Τραγάκη)

ΤΡΙΤΗ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Αρχαιολογία της ελληνιστικής πόλης (Γιάννης Λώλος)
18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Ζητήματα της εθνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

15:00-18:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Αστικά τοπία: δομές, αντιλήψεις, μετασχηματισμοί (Γιάννης Λώλος)

ΠΕΜΠΤΗ

18:00-21:00, αίθουσα Μεταπτυχιακών
Ανθρωπολογία της Εβραϊκής Ταυτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Βασιλική Γιακουμάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας