Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη)

  • Κωδικός: ΑΡ0251
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μαρία Βασιλάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-12:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Στόχος του κύκλου των παραδόσεων αυτών είναι να μελετήσει τη Βυζαντινή Τέχνη από το τέλος της Εικονομαχίας (843) μέχρι την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204). Ο τίτλος του μαθήματος προέρχεται από τη σπουδαία Βυζαντινή έκθεση που έγινε το 1997 στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (The Glory of Byzantium) και φώτιζε την τέχνη ακριβώς αυτής της περιόδου. Ο θρίαμβος των εικόνων σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Βυζάντιο και τη βυζαντινή τέχνη. Τα εικονογραφικά προγράμματα των εκκλησιών επανακαθορίζονται, νέοι εικονογραφικοί κύκλοι διαμορφώνονται, σπουδαία μνημεία διακοσμούνται. Εκτός από τα έργα που έχουν σωθεί, τα βυζαντινά κείμενα της εποχής αποτελούν πολύ σημαντικό βοήθημα για να κατανοήσουμε την περίοδο αυτή και την τέχνη της.

Συγγράμματα

  • Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε. , Τούρτα Α. (2000): Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Καπόν
  • Χατζηδάκη Ν. (2003): Όσιος Λουκάς. Βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα., Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας