Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι: Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδος

  • Κωδικός: ΑΡ0301
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Μάθημα που έχει ως στόχο να μυήσει τους πρωτοετείς φοιτητές στην «Κλασική Αρχαιολογία». Σύντομη επισκόπηση της αρχιτεκτονικής, πλαστικής, αγγειογραφίας, μεταλλοτεχνίας, μικροτεχνίας και νομισματικής. Δεν θα δοθεί έμφαση στην επιλεκτική περιγραφή και ανάλυση «έργων τέχνης», αλλά σε όλες τις κατηγορίες τέχνεργων, από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως και την πρώιμη κλασική εποχή. Παράλληλα με τη θεματική εξιστόρηση στα πλαίσια κάθε χρονολογικής ενότητας, επιχειρείται ανάλυση της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης των αρχαίων Ελλήνων και των θρησκευτικών τους δοξασιών μέσα από το πρίσμα της «ανάγνωσης» και ερμηνείας του υλικού πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας. Ενδεικτικές χρονολογικές και θεματικές ενότητες:
1. «Σκοτεινοί Αιώνες». Υπομυκηναϊκή και Πρωτογεωμετρική περίοδοι (1100-900 π.Χ.): Η κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού. Η «κάθοδος των Δωριέων» και τα αρχαιολογικά δεδομένα.
2. Η «αναγέννηση» της Γεωμετρικής εποχής και η γένεση της πόλης (900-700 π.Χ.).
3. Ανατολίζουσα περίοδος (7ος αι.).
4. Αρχαϊκή περίοδος (600-480 π.Χ.).

Συγγράμματα

  • Πλάντζος Δ. (2016): Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία, Αθήνα: Καπόν
  • Κοκκορού-Αλευρά Γ. (1995): Η τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη Ιστορία 1050-50 π.Χ., Αθήνα: Καρδαμίτσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας