Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αρχαία ελληνική πόλη: πολεοδομία και αρχιτεκτονική

 • Κωδικός: ΑΡ0601
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό
 • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00, αιθ. Μεταπτυχιακών

Περίληψη

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η πολεοδομία και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των πόλεων των ιστορικών χρόνων, από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως και την ελληνιστική περίοδο. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν σχετική εργασία την οποία θα παρουσιάσουν και προφορικά.

Συγγράμματα

 • Hoepfner W., Αδάμ-Βελένη Π. (2005): Ιστορία της κατοικίας, 5000 π.Χ. – 500 μ.Χ., Θεσσαλονίκη: University Studio Ρress
 • De Polignac F. (2007): Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Connolly P., Dodge H. (2001): Η αρχαία Πόλη, Αθήνα: Πατάκης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας