Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΑΡ0801
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: δεν έχει οριστεί
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στην ενάλια, ναυτική και υποβρύχια αρχαιολογία. Αναλύονται οι γενικές αρχές για θέματα που αφορούν στην αρχαία ναυπηγική και τους τρόπους κατασκευής των πλοίων, την εξέλιξη των αρχαίων πλοίων, τη ναυσιπλοΐα, τα φορτία και το θαλάσσιο εμπόριο. Εξετάζονται ακόμα οι σημαντικότερες ανασκαφές αρχαίων ναυαγίων, καταποντισμένων οικισμών και αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων στην Μεσόγειο. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει ορίσμενα τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με την ενάλια αρχαιολογία, όπως οι τρόποι διενέργειας υποβρύχιων αναγνωριστικών ερευνών και αποτυπώσεων, οι τεχνικές της υποβρύχιας ανασκαφής, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, όπως επίσης και θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κτλ.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας