Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.)

  • Κωδικός: ΑΡ1201
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Βαραλής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Στα μαθήματα θα εξεταστεί η κοσμική και εκκλησιαστική μνημειακή αρχιτεκτονική στην περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας (295-610 μ.Χ.). Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί: (1) στα υλικά και τους τρόπους δομής των οικοδομημάτων, (2) στην οργάνωση και αναδιαμόρφωση του ιστού των υστερορρωμαϊκών πόλεων, (3) στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών (τυπολογία, μορφολογία, διακόσμηση), (4) στην ένταξη των ναών μέσα στον πολεοδομικό ιστό. Η μελέτη τεσσάρων επιφανών πόλεων της αυτοκρατορίας, της Κωνσταντινούπολης, της Ρώμης, της Αντιόχειας και της Ιερουσαλήμ, προσφέρει τα εχέγγυα για μια επαρκή και εποπτική θεώρηση των παραπάνω.

Συγγράμματα

  • Krautheimer R. (1991): Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Aθήνα: MIET
  • Γούναρης, Γ. (2000): Εισαγωγή στην Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Α. Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας