Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων

  • Κωδικός: ΑΡ1331
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό

Περίληψη

Στις 15 Αυγούστου 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος εισήλθε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη θέτοντας τέρμα στην περίοδο της Λατινοκρατίας (1204-1261) και εγκαινιάζοντας την τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1261-1453), την Υστεροβυζαντινή ή Παλαιολόγεια περίοδο, όπως ονομάστηκε από το όνομα της δυναστείας που θα ανέλθει στο θρόνο του Βυζαντίου. Η σειρά αυτή των μαθημάτων θα εξετάσει την τέχνη της περιόδου, η οποία συνδέεται με μερικά από τα σημαντικότερα παραδείγματα στο χώρο της εντοίχιας διακόσμησης (τοιχογραφίες και ψηφιδωτά), των εικονογραφημένων χειρογράφων και των φορητών εικόνων.

Συγγράμματα

  • Πανσελήνου Ν. (2000): Βυζαντινή ζωγραφική, Αθήνα: Καστανιώτης (8)
  • Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε. , Τούρτα Α. (2000): Περίπατοι στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Καπόν
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας