Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Συντήρηση: Θεωρίες και μέθοδοι

  • Κωδικός: ΑΡ1441
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες: (α) τη Θεωρία και (β) την Εφαρμογή των διαφόρων Μεθόδων της Συντήρησης. Στην πρώτη ενότητα θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές που διέπουν τη συντήρηση ενός έργου τέχνης ή ενός μνημείου όπως αυτές ορίζονται από τη Χάρτα της Συντήρησης του 1972, γνωστής ως «Χάρτα της Ρώμης». Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσονται οι μέθοδοι και τα υλικά (κόλλες και στερεωτικά) που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των διαφόρων υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα έργα τέχνης και τα μνημεία, π.χ. τα κεραμικά, το ξύλο, τα μέταλλα, το γυαλί, οι λίθοι, τα οστά, το δέρμα, τα ύφασμα, κτλ. Επίσης θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης και διατήρησης για κάθε υλικό. Σε κάθε περίπτωση θα παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας