Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων

  • Κωδικός: ΑΡ1741
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Η κοσμική και η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική των διάδοχων κρατών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στο διάστημα από το 1204 ως το 1453 θα αποτελέσει το αντικείμενο του μαθήματος. Στα αρχοντικά, τα μοναστήρια και τις εκκλησίες των ηγεμονιών αυτών αντανακλώνται συχνά τόσο το ψηλό επίπεδο της οικοδομικής τέχνης των μαϊστόρων όσο και οι φιλοδοξίες των χορηγών για κοινωνική ανάδειξη και μεταθανάτια λύτρωση. Στα μαθήματα θα εξεταστούν τα παλάτια και οι οικίες της Κωνσταντινούπολης, της Νίκαιας και του Μυστρά, η μοναστηριακή αρχιτεκτονική, καθώς και η τυπολογία της κάτοψης και η οικοδομική τεχνική των ναών, που θα μελετηθούν στην κατά περιοχές συνάφειά τους (Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Θράκη και Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη και ευρύτερη Μακεδονία, Σερβία, Ήπειρος, Πελοπόννησος).

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας