Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

  • Κωδικός: ΑΡ2001
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να μελετήσει έναν «επώνυμο» ζωγράφο των ύστερων βυζαντινών χρόνων, τον Άγγελο Ακοτάντο, και να φωτίσει το έργο του. Η σημασία του ζωγράφου αυτού δεν έγκειται μόνο στον πολύ σημαντικό αριθμό εικόνων με την υπογραφή Χειρ Αγγέλου που έχει σωθεί, αλλά και στο γεγονός ότι διαθέτουμε την ιδιόχειρη διαθήκη του και άλλα αρχειακά έγγραφα μέσα από τα οποία προβάλλει η προσωπικότητα ενός ζωγράφου που κατείχε μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στην κοινωνία του βενετοκρατούμενου Χάνδακα (σημερινό Ηράκλειο). Η περίπτωση του ζωγράφου Αγγέλου μάς επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο του καλλιτέχνη στην ύστερη βυζαντινή κοινωνία και να διαπιστώσουμε την αλλαγή στη θέση του ζωγράφου, η οποία είναι φανερό ότι προετοιμάζει τον αναγεννησιακό καλλιτέχνη-δημιουργό.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας