Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία

  • Κωδικός: ΑΡ2161
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων

Περίληψη

Στόχος του σεμιναρίου είναι να διαγράψει την ιστορία και την εξέλιξη των σημαντικών ιερών της αρχαίας Ελλάδας. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία των ανασκαφών, τους μύθους, τη γένεση των ιερών και τα μνημεία. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της μνημειακής τοπογραφίας των πανελληνίων ιερών της Ολυμπίας, των Δελφών και της Δήλου, και άλλων σημαντικών ιερών, και ορισμένων κατηγοριών αφιερωμάτων που έφεραν στο φως οι ανασκαφές. Το σεμινάριο απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές και οι εργασίες είναι υποχρεωτικές. Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομή στους Δελφούς και την Ολυμπία.

Συγγράμματα

  • Βαλαβάνης Π. (2004): Ιερά και αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, Καπόν
  • Gruben G. (2000): Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων, Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας