Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες στην Προϊστορία

  • Κωδικός: ΑΡ2291
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην αρχαιολογία των προϊστορικών θηρευτικών και τροφοσυλλεκτικών κοινωνιών της Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής Εποχής. Αναφέρεται στα πρώιμα στάδια των ανθρώπινων κοινωνιών, που ορίζονται χρονολογικά από την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων και λήγει στην αρχή του Ολοκαίνου. Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει την ποικιλομορφία των ‘πολιτισμών’ της παλαιολιθικής, σε σχέση με τα βασικά στάδια της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου και σε σχέση με το γεωκλιματικό, γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Θα αναφερθεί ειδικότερα στην τεχνολογική και οικονομική οργάνωση των παλαιολιθικών και μεσολιθικών κοινωνιών, στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη χρονολόγηση και την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και του τρόπου διαβίωσης των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών κατά την εποχή των παγετώνων. Τέλος, θα παρουσιάσει τα δεδομένα και τις υποθέσεις που μας επιτρέπουν να ανασυστήσουμε την κοινωνική οργάνωση και τις συμβολικές πρακτικές των πρώιμων αυτών κοινωνιών μέσω της οργάνωσης του τρόπου κατοίκησης και των συμβολικών πρακτικών (τέχνη, ταφές, τελετουργίες).

Συγγράμματα

  • Στρίνγκερ Κ., Άντριους Π. (2006): Homo: Η καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου, Polaris
  • Βαν Άντελ Τ., Ράνελς Κ. (2002): Αρχαιολογία χωρίς σκαπάνη, Αλεξάνδρα Κ. Αποστολάκη (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας