Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων

 • Κωδικός: ΑΡ2661
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

 • Coldstream J. N. (1997): Γεωμετρική Ελλάδα, Αθήνα: Καρδαμίτσας
 • Μαζαράκης-Αινιάν Α. (2000): Όμηρος και αρχαιολογία, Αθήνα: Καρδαμίτσα
 • Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ε. (1997): Αρχαιολογία των πρώιμων ελληνικών χρόνων, Αθήνα: Καρδαμίτσας
 • Dickinson, O. (2018): Το Αιγαίο από την εποχή του Χαλκού στην εποχή του Σιδήρου, Αθήνα: Καρδαμίτσας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας