Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορικές πηγές στο διαδίκτυο

  • Κωδικός: ΦΙ0011
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Θέμης Ντάλλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00, εργαστήριο Ιστορίας

Περίληψη

Το διαδίκτυο περιλαμβάνει ένα πλήθος ετερόκλiτων πληροφοριών, με το οποίο έρχεται αντιμέτωπος ο ερευνητής. Στόχος του μαθήματος είναι να δείξει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του διαδικτύου στην διεξαγωγή έρευνας για ιστορικά θέματα και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες με κριτικό τρόπο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας