Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I

  • Κωδικός: ΦΛ01.1
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση της Γραμματικής και του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, καθώς και η απόδοση κειμένων της ΑΕ στη ΝΕ από τους προπτυχιακούς φοιτητές. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, θεωρητικά και εισαγωγικά κεφάλαια σχετικά με την αρχαία ελληνική γραμματολογία (συγγραφείς, έργα, περιόδους κ.ά.) και τα μεταγενέστερα φιλολογικά ζητήματα (π.χ. μεταφραστικό πρόβλημα). Το μάθημα αποβλέπει, επίσης, να συμβάλει και να ενισχύσει την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, να τους εφοδιάσει δηλαδή με στοιχεία αρχαιογνωσίας που θα τους επικουρήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και να τους φέρει σε επαφή με πτυχές και εκφάνσεις του λόγου, από τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και γραμματείας, ώστε να συντελέσει στην επιστημονική και πνευματική τους ολοκλήρωση.

Συγγράμματα

  • Montanari, F. (2016): Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Αθήνα: Παπαδήμας (3)
  • Lesky, A. (2014): Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Κυριακίδης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας