Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙΙ

  • Κωδικός: ΦΛ0103
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Στέφου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Lesky, A. (2014): Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Κυριακίδης
  • Easterling, P.E. & Knox, B.M.W. (2013): Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Παπαδήμα (11)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας