Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι απαρχές της νεοελληνικής φιλολογίας

  • Κωδικός: ΦΛ0221
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό θα παρουσιαστεί η πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές της έως τον 18ο αιώνα. Σε κάθε ενότητα θα παρουσιαστούν και θα μελετηθούν επιλεγμένα κείμενα με αυτοβιογραφικό ή παραινετικό ή ερωτικό ή σατιρικό (κ.ά.) περιεχόμενο. Τα κείμενα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των ιστορικοκοινωνικών και πολιτισμικών συμφραζομένων της εποχής, κατά την οποία γράφτηκαν από το συγγραφέα.

Μαθησιακοί στόχοι:

  • Η κατανόηση του ζητήματος των αρχών  της νέας ελληνικής λογοτεχνίας.
  • Η ερμηνευτική προσέγγιση κειμένων της Πρώιμης Νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Λέξεις κλειδιά:
Απαρχές νεοελληνικής λογοτεχνίας, Κρητική λογοτεχνία, Κυπριακή λογοτεχνία, λογοτεχνία στον 18ο αιώνα.

Ας σημειωθεί ότι η Νεοελληνική Λογοτεχνία αποτέλεσε το αντικείμενο υπό εξέταση των υποψηφίων, στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (2008).

Η τελική εξέταση του μαθήματος δύναται να περιλαμβάνει: (α) Θέματα των Πανεπιστημιακών Παραδόσεων και της Βιβλιογραφίας – (β) Τμήμα νεοελληνικού κειμένου  για επεξεργασία από τον φοιτητή,  με βάση τη Βιβλιογραφία και τις Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

Συγγράμματα

  • Πολίτης, Λ. (2014): Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ
  • Vitti, M. (2016): Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσσέας (4)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας