Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙI

  • Κωδικός: ΦΛ03.1
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Εισαγωγικά:
Ο ποιητής (πρόσωπο-χρονολόγηση), δημιουργία και διάδοση των επών, το ομηρικό ζήτημα, η ομηρική γλώσσα, το ύφος, το ηρωικό μέτρο.

Εισαγωγή στην «Οδύσσεια»:
Η θέση των υπό ερμηνεία ραψωδιών μέσα στην «Οδύσσεια», ανάλυση του θέματος και της δομής, σχολιασμός του κειμένου.

Κείμενο:
Θα μελετηθούν οι ραψωδίες α και ε (έκδοση T.W. Allen, Homeri Opera, τ. ΙΙΙ, Oxford 1957).

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν καταρχήν οι φοιτητές με το δεύτερο αρχαιότερο και από τα πιο σημαντικά έργα της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, να προσεγγίσουν τον προβληματισμό γύρω από το ζήτημα της σύνθεσης των επών και ειδικότερα της «Οδύσσειας». Να γνωρίσουν, επίσης, τον κόσμο του ποιήματος (πολιτική και κοινωνική οργάνωση, οικονομία), τα ήθη και τα έθιμα που καθρεφτίζονται σε αυτό, τις ιδέες του ποιητή για μεγάλα θέματα της αρχαιότητας (θρησκεία κ.λπ.). Να ανιχνεύσουν τις τεχνικές της αφήγησής του έπους μέσα από τα υπό μελέτη χωρία.

Ας σημειωθεί ότι η «Οδύσσεια» αποτέλεσε το αντικείμενο υπό εξέταση των υποψηφίων, στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. (2008).

Η τελική εξέταση του μαθήματος δύναται να περιλαμβάνει: (α) θέματα Εισαγωγής – (β) τμήμα του πρωτότυπου κειμένου (από τις παραπάνω ραψωδίες) το οποίο να μεταφέρει ο φοιτητής στη νεοελληνική – (γ) σχολιασμό επί του κειμένου – (δ) μετρική ανάλυση προτεινόμενων στίχων.

Προτεινόμενες μεταφράσεις της Οδύσσειας από τις οποίες μπορεί να μελετήσει ο φοιτητής:
Δ. Μαρωνίτη, Ομήρου Οδύσσεια, Θεσ/νίκη: ΙΝΣ
Ν. Καζαντζάκη – Ι. Θ. Κακριδή, Ομήρου Οδύσσεια, Αθήνα: Εστία

Συγγράμματα

  • West, S., Heubeck, A., Hainsworth, J.B., (2004): Ομήρου Οδύσσεια. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Τόμος Α, Ραψωδίες Α-Θ (μετ. Καίσαρ, Μ.), Αθήνα: Παπαδήμας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας