Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο και εργασία στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ1781
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Στο μάθημα θα τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα: Πώς έχει επηρεάσει την ιστορία της εργασίας η εισαγωγή της κατηγορίας του φύλου; Πώς οργανώθηκε ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας και πώς διαμορφώθηκε η σχέση μεταξύ μισθωτής και άμισθης εργασίας, η εργασία στον αστικό και τον αγροτικό χώρο; Ποια είναι η σχέση μεταξύ δικαιωμάτων, γυναικείας εργασίας και κοινωνικού κράτους; Με ποιο τρόπο είναι έμφυλη η ταξική συγκρότηση; Πώς οι αντιλήψεις για τα φύλα, την ανδρικότητα και τη θηλυκότητα, νοηματοδοτούν την εργασιακή ταυτότητα και παράγουν σχέσεις εξουσίας; Πώς η αγορά εργασίας δομείται μέσα από τον φυλετικό και έμφυλο καταμερισμό εργασίας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και σε ντόπιους/ες και μετανάστες/τριες;
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει την αναλυτική κατηγορία του φύλου στην ιστορία της εργασίας και της ταξικής συγκρότησης. Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθεί η ελληνική και αγγλόγλωσση βιβλιογραφία της ιστορίας της εργασίας, καθώς και αυτοβιογραφικές και προφορικές πηγές που αναδεικνύουν την εμπειρία της τάξης και της εργασίας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας