Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο και πολιτική στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ1791
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τις μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα., τη διαμόρφωση της έννοιας του πολίτη και τους αποκλεισμούς της, το ρόλο της ανδρικότητας και της θηλυκότητας στην κατασκευή της διχοτομίας δημόσιου και ιδιωτικού. Θέματα: Πολιτικά δικαιώματα και γυναικεία ψήφος. Κράτος και σεξουαλικότητα. Έθνος και ανδρικότητα. Κρατική πολιτική και φεμινιστικό κίνημα απέναντι στην πορνεία. Αποικιοκρατία, φύλο και σεξουαλικότητα. Η διαμόρφωση της ταυτότητας της αστικής τάξης και η δημιουργία των «επικίνδυνων τάξεων». Ολοκληρωτικά καθεστώτα: συγκριτική οπτική της κρατικής πολιτικής των δημοκρατικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων αναφορικά με την ευγονική, την υποχρεωτική στείρωση και την μητρότητα. Ο Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η θέση των γυναικών.
Στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθούν το πολιτικό, το δημόσιο και το ιδιωτικό ως έννοιες και επίπεδα εμπειρίας και το ζήτημα των ορίων τους. Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες που αφορούν τις αναπαραστάσεις της θηλυκότητας και της ανδρικότητας, η βιογραφική μέθοδος και το ημερολόγιο ως ιστορική πηγή.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας