Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση

  • Κωδικός: ΙΣ2121
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • LeRoy Ladurie Em. (2008): Μονταγιού. Ένα οξιτανικό χωριό από το 1294 έως το 1324, Αθήνα: Εκδ. 21ου
  • Nicholas D. (2009): Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη 315-1500, Αθήνα: ΜΙΕΤ (5η ανατύπωση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας