Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΙΣ2141
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό

Περίληψη

Αναλύεται η φυσιογνωμία του διεπιστημονικού και σχετικά νεότερου πεδίου της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, οι συνθήκες διαμόρφωσης, το αντικείμενο και οι μέθοδοι έρευνας και μελέτης. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στον τεχνικό εξοπλισμό της παραγωγής και των μεταφορών τους τελευταίους 2-3 αιώνες, και προσδιόρισαν τη μορφολογία των παραγωγικών μονάδων, τις μεθόδους της παραγωγής και τις εργασιακές σχέσεις. Εξετάζονται επίσης οι ποικίλες μορφές εργατικών οικισμών. Παρουσιάζονται, τέλος, οι βασικές έννοιες, οι φορείς και οι πρακτικές του πεδίου της βιομηχανικής κληρονομιάς. Η εικονογράφηση του μαθήματος αντλεί κυρίως από ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ελληνικά παραδείγματα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας