Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Έθνη και εθνικισμοί στην ψηφιακή οικουμένη

  • Κωδικός: ΙΣ2191
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Το σεμινάριο συζητά όψεις του έθνους και του εθνικισμού, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα, από τις διαδικτυακές συζητήσεις και τις ιστοσελίδες με πολιτικό περιεχόμενο έως τα ερασιτεχνικά βίντεο που παράγο¬νται για οικιακή χρήση και από τις γιγαντιαίες βάσεις προσωπικών δεδομένων ως την ψηφιακή διαφήμιση. Δουλεύοντας με παραδείγματα από διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, το σεμινάριο επιμένει πάνω σε βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του εθνικισμού, αναζητώντας την συναρμογή τους με τα νέα δεδομένα της ψηφιακής πραγματικότητας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας