Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κινηματογράφος και ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ2821
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Ferro Marc (2002): Κινηματογράφος και ιστορία, Μεταίχμιο
  • Sorlin Pierre (2006): Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, Μεταίχμιο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας