Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αθηναϊκή δημοκρατία

  • Κωδικός: ΙΣ2891
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης I. Κυρτάτας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Η παράδοση έχει θέμα την ιστορία και τη λειτουργία του αθηναϊκού πολιτεύματος κατά τον πέμπτο και τέταρτο αιώνα π.Χ. Εξετάζει τις συνθήκες διαμόρφωσης της δημοκρατίας, τους θεσμούς, τα βασικά όργανα και τις αρχές της. Επίσης τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε και τις λύσεις που επινοήθηκαν.

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή βασικών ιστορικών γνώσεων και την εξοικείωση με την ιστορική μεθοδολογία.

Συγγράμματα

  • Σακελλαρίου, Μ.Β. (1999): Η αθηναϊκή δημοκρατία, Ηράκλειο: ΠΕΚ
  • Κυρτάτας, Δ.Ι. (2015): Μαθήματα από την αθηναϊκή δημοκρατία, Αθήνα: Εκδόσεις του εικοστού πρώτου
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας